Termeni și condiții

Această pagină și întregul site web pot fi traduse, selectați steagul pentru limba preferată:

EN  FR  DE  IT  PL RO  ES  

LU  ARABIC   CN  IN  PT  RU

Termeni și condiții generale Koopjesboom VOF

Înființat la 29 noiembrie 2013.

Termeni și condiții generale Koopjesboom VOF, situat la Lorentzweg 26, 2964LN, Groot-Ammers, înregistrat la Camera de Comerț din Rotterdam cu numărul 58220259. Număr TVA: NL852929766B01

definiții

În acești Termeni și condiții generale, următorii termeni sunt utilizați cu semnificația următoare, cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres.

Condiții generale: Condițiile generale menționate mai jos.

Koopjesboom VOF: Koopjesboom VOF, înregistrat la Camera de Comerț din Rotterdam cu numărul 58220259

Cumpărați de la distanță:

Acordul dintre cealaltă parte și Koopjesboom VOF, prin care, în contextul unui sistem de vânzări la distanță organizat de Koopjesboom VOF, sunt utilizate doar una sau mai multe tehnici de comunicare la distanță, cum ar fi un site web, până la încheierea acordului, telefon sau alte mijloace de comunicare.

Acord: Orice acord încheiat între Koopjesboom VOF și cealaltă parte.

Produs: Toate aspectele care fac obiectul acordului încheiat între cealaltă parte și Koopjesboom VOF

Contrapartă: persoana care a acceptat acești termeni și condiții generale și a cumpărat produsul.

Domeniul de aplicare

Acești Termeni și condiții generale se aplică oricărei oferte și acorduri încheiate între Koopjesboom VOF și cealaltă parte, cu excepția cazului în care părțile s-au abținut în mod explicit de la acești termeni și condiții generale în scris.

Acești Termeni și condiții generale se aplică și acordurilor cu Koopjesboom VOF, pentru implementarea în care trebuie să fie implicați terți.

Aplicabilitatea oricărei achiziții sau a altor termeni și condiții generale ale celeilalte părți este respinsă în mod explicit.

Dacă se pare că una sau mai multe prevederi din acești Termeni și condiții generale sunt nevalide sau anulabile, Termenii și condițiile generale vor rămâne în vigoare pentru orice altceva. În cazul acestei situații, Koopjesboom VOF și cealaltă parte se vor consulta cu scopul de a conveni asupra unor noi dispoziții care să înlocuiască dispozițiile invalide sau anulate.

Abaterile de la acord și de la termenii și condițiile generale sunt valabile numai dacă au fost convenite explicit în scris cu Koopjesboom VOF.

ofertele

Ofertele se fac (de preferință) în scris și / sau electronic, cu excepția cazului în care circumstanțele urgente fac acest lucru imposibil.

Ofertele sunt valabile 1 săptămână. Ofertele expiră la expirarea acestei perioade.

Oferta este valabilă până la epuizarea stocurilor.

Koopjesboom VOF nu poate fi ținut la ofertele sale dacă cealaltă parte ar fi trebuit să înțeleagă, din punct de vedere al caracterului rezonabil și al corectitudinii și al punctelor de vedere general acceptate în societate, că oferta sau orice parte a acesteia conține o greșeală evidentă sau o eroare clericală.

În cazul în care acceptarea se abate de la oferta inclusă în ofertă, indiferent dacă este sau nu pe puncte minore, Koopjesboom VOF nu este obligat de aceasta. Acordul nu va fi apoi încheiat în conformitate cu această acceptare deviată, cu excepția cazului în care Koopjesboom VOF indică altfel.

O ofertă compusă nu obligă Koopjesboom VOF să livreze o parte din articolele incluse în ofertă pentru o parte corespunzătoare din prețul declarat.

Ofertele nu se aplică automat comenzilor viitoare sau comenzilor restante.

Formarea acordului

Acordul este încheiat prin acceptarea de către cealaltă parte a ofertei de la Koopjesboom VOF.

Durata acordului

Acordul este încheiat pentru o perioadă de timp nedeterminată, cu excepția cazului în care natura acordului impune altfel sau dacă părțile au convenit în mod explicit altfel în scris.

Schimbarea acordului

Dacă în timpul executării acordului se pare că este necesar să se modifice sau să completeze acordul pentru o executare corectă, Koopjesboom VOF va informa cealaltă parte în acest sens cât mai curând posibil. Părțile vor proceda apoi la adaptarea acordului în timp util și în consultare reciprocă.

În cazul în care părțile convin că acordul va fi modificat sau completat, timpul finalizării performanței poate fi afectat. Koopjesboom VOF va informa cealaltă parte în acest sens cât mai curând posibil.

În cazul în care modificarea sau completarea acordului va avea consecințe financiare, cantitative și / sau calitative, Koopjesboom VOF va informa cealaltă parte în prealabil.

Dacă a fost convenit un preț fix, Koopjesboom VOF va indica în ce măsură modificarea sau suplimentul la Acord va afecta prețul. Koopjesboom VOF va încerca să facă o ofertă în avans, pe cât posibil.

Koopjesboom VOF nu va putea percepe costuri suplimentare dacă modificarea sau adăugarea este rezultatul unor circumstanțe care pot fi atribuite Koopjesboom VOF.

Modificările acordului încheiat inițial între cealaltă parte și Koopjesboom VOF sunt valabile numai din momentul în care aceste modificări au fost acceptate de ambele părți prin intermediul unui acord suplimentar sau modificat.

Implementarea acordului

Koopjesboom VOF are dreptul ca Acordul să fie executat de terți.

Koopjesboom VOF are dreptul să pună în aplicare acordul în etape.

Dacă Acordul se realizează în etape, Koopjesboom VOF are dreptul să factureze fiecare parte efectuată separat și să solicite plata pentru aceasta.

În cazul în care acordul se realizează în etape, Koopjesboom VOF are dreptul să suspende executarea acelor părți care aparțin fazei sau fazelor următoare până când cealaltă parte a aprobat în scris rezultatele fazei precedente.

Dacă și atâta timp cât această factură nu este plătită de cealaltă parte, Koopjesboom VOF nu este obligat să pună în aplicare următoarea fază și are dreptul de a suspenda acordul.

Cealaltă parte va furniza Koopjesboom VOF toate informațiile sau instrucțiunile necesare pentru îndeplinirea acordului sau despre care cealaltă parte ar trebui să înțeleagă în mod rezonabil că sunt necesare pentru executarea acordului, în timp util.

Dacă informațiile și instrucțiunile de mai sus nu sunt furnizate sau nu sunt furnizate la timp, Koopjesboom VOF are dreptul de a suspenda executarea Acordului. Costurile suplimentare suportate de întârziere sunt pentru contul celeilalte părți.

Koopjesboom VOF nu este răspunzător pentru daune, indiferent de natură, deoarece Koopjesboom VOF și-a asumat informații incorecte și / sau incomplete furnizate de cealaltă parte, cu excepția cazului în care această inexactitate sau incompletitudine ar fi trebuit să fie cunoscută de Koopjesboom VOF.

Preț

Prețurile sunt exprimate în euro, inclusiv TVA și alte taxe guvernamentale, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

Prețurile nu includ costurile de călătorie, cazare, ambalare, livrare sau transport și costurile de administrare, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

Pentru expedițiile în străinătate se percepe o taxă suplimentară.

Koopjesboom VOF va furniza celeilalte părți o declarație sau va furniza informații pe baza cărora aceste costuri pot fi calculate de cealaltă parte în timp util înainte de încheierea acordului.

Schimbare de preț

În cazul în care Koopjesboom VOF este de acord cu un preț fix cu cealaltă parte la încheierea acordului, Koopjesboom VOF are dreptul să majoreze prețul, chiar dacă prețul nu a fost dat inițial sub rezerva.

În cazul în care Koopjesboom VOF intenționează să schimbe prețul, va informa cealaltă parte în acest sens cât mai curând posibil.

Dacă o creștere a prețului are loc în termen de trei luni de la încheierea acordului, cealaltă parte poate dizolva acordul prin intermediul unei declarații scrise, cu excepția cazului în care:

- creșterea prețului rezultă dintr-o putere sau o obligație care revine Koopjesboom VOF conform legii;

- Koopjesboom VOF este încă dispus să execute acordul pe baza convenției inițiale;

- se stipulează că livrarea va avea loc mai mult de trei luni de la cumpărare.

Cealaltă parte este îndreptățită să dizolve acordul dacă prețul crește la mai mult de trei luni de la încheierea acordului, cu excepția cazului în care acordul stipulează că livrarea va avea loc mai mult de trei luni de la cumpărare.

Cumpărați de la distanță

În cazul achiziției la distanță, livrarea trebuie făcută în termen de treizeci de zile.

În cazul unei achiziții la distanță, Koopjesboom VOF are dreptul de a obliga Cealaltă parte să plătească până la 50 la sută din preț în avans.

În cazul unei achiziții la distanță, cealaltă parte are dreptul de a dizolva acordul în termen de șapte zile lucrătoare de la primirea mărfurilor livrate de Koopjesboom VOF, fără a prezenta motive.

În cazul în care Koopjesboom VOF nu și-a îndeplinit obligația de a furniza informații sau nu a furnizat informații în forma corectă, cealaltă parte are dreptul de a dizolva acordul timp de treizeci de zile de la primirea bunurilor livrate de Koopjesboom VOF, fără motivarea motivelor. În cazul în care Koopjesboom VOF încă respectă obligația de a furniza informații în aceste trei luni, perioada de șapte zile lucrătoare va începe în ziua următoare după ce a respectat această obligație.

În cazul în care cealaltă parte returnează bunurile livrate, cealaltă parte trebuie să returneze bunurile în ambalajul corespunzător. Costurile de expediere sunt pe riscul și cheltuielile celeilalte părți.

În cazul în care cealaltă parte și-a folosit dreptul de retragere, Koopjesboom VOF va rambursa suma plătită în avans în cel mult treizeci de zile de la dizolvarea acordului.

În cazul în care mărfurile nu sunt disponibile, Koopjesboom VOF va informa cealaltă parte cât mai curând posibil și Koopjesboom VOF va rambursa avansul în termen de cel mult treizeci de zile. În cazul în care Koopjesboom VOF și cealaltă parte sunt de acord că un articol de calitate și preț similar poate fi livrat, costurile de expediere pentru returnarea mărfii vor fi suportate de Koopjesboom VOF. Cele de mai sus se aplică numai dacă cealaltă parte își folosește dreptul de reziliere în timpul perioadei de reflecție.

Aplicabilitatea secțiunii 7: 46f, subsecțiunea XNUMX, Cod civil olandez este expres exclusă.

Prevederile acestui articol nu se aplică în cazul în care acordul se referă la:

- contracte de călătorie;

- proprietate imobiliara;

- servicii financiare;

- servicii care sunt deja livrate în perioada de reflecție cu acordul celeilalte părți;

- licitatii pe internet;

- ziare și reviste, inclusiv buletine informative și notificări rapide;

- produse care se pot strica sau îmbătrâni rapid;

- produse cu caracter personal;

- produse pe masura;

- Software sigilat pentru care cealaltă parte a rupt sigiliul.

livrare

Livrarea are loc deoarece bunul este plasat sub autoritatea celeilalte părți. După livrare, riscul articolului se transferă celeilalte părți.

Livrarea are loc la adresa specificată de cealaltă parte.

Cealaltă parte este obligată să accepte bunurile achiziționate în momentul în care le sunt predate, cu excepția cazului în care aceasta implică obiecții grave sau costuri nerezonabile.

În cazul în care cealaltă parte refuză să ia livrarea articolului la locul livrării sau este neglijentă în furnizarea informațiilor sau instrucțiunilor necesare livrării, articolele destinate livrării vor fi stocate pe riscul și cheltuiala celeilalte părți, Koopjesboom VOF a informat cealaltă parte în acest sens.

Timpi de livrare

Livrarea va avea loc în termen de 2 până la 5 zile lucrătoare, cu excepția cazului în care se convine sau se descrie altfel.

Dacă s-a convenit sau s-a stabilit un termen pentru livrarea bunului, acest termen este doar orientativ și nu poate fi considerat niciodată ca un termen strict.

Dacă Koopjesboom VOF are nevoie de informații sau instrucțiuni de la cealaltă parte, care sunt necesare pentru livrare, timpul de livrare va începe după ce cealaltă parte le-a furnizat către Koopjesboom VOF.

În cazul în care termenul de livrare este depășit, cealaltă parte trebuie să comunice Koopjesboom VOF o notificare scrisă de neîndeplinire a obligațiilor, prin care Koopjesboom VOF primește în continuare un termen rezonabil pentru livrarea articolului.

Nu este necesară o notificare de neîndeplinire a obligațiilor în cazul în care livrarea a devenit permanent imposibilă sau a devenit evident că Koopjesboom VOF nu își va îndeplini obligațiile care îi revin în temeiul acordului. Dacă Koopjesboom VOF nu continuă livrarea în acest termen, cealaltă parte are dreptul de a dizolva acordul fără intervenție judiciară și / sau de a cere despăgubiri.

Perioada de probă

Koopjesboom VOF are o perioadă legală de încercare de maximum 14 zile.

Există o perioadă legală de 14 zile în care perioada de încercare este activă, în acest termen trebuie să anunțați consumatorul sau destinatarul despre returnare. După această notificare, veți primi consumatorul încă 14 zile pentru a returna efectiv produsul. Perioada de încercare se aplică numai achizițiilor efectuate „de la distanță”. Aceasta se referă la tot ceea ce este cumpărat prin internet, telefon, fax sau printr-un formular de comandă dintr-un catalog.

Perioada de încercare începe când produsul a fost livrat și primit fizic. Pentru o livrare constând din mai multe livrări parțiale, perioada de încercare începe după primirea comenzii complete. În majoritatea cazurilor, primim o confirmare de la expeditorul nostru când un produs a fost predat. De la această dată începe perioada de 14 zile

Transferul riscului

Articolele care fac obiectul acordului sunt pe cheltuiala și riscul Koopjesboom VOF până în momentul în care articolele sunt aduse la putere pentru cealaltă parte.

Riscul de pierdere, deteriorare sau depreciere a articolelor care fac obiectul acordului se va transfera celeilalte părți în momentul în care articolele sunt aduse sub controlul celeilalte părți sau al unei terțe părți care urmează să fie desemnate de cealaltă parte.

Plată

Plata are loc prin intermediul unui depozit sau transfer către un cont bancar sau cont desemnat de Koopjesboom VOF, cu excepția cazului în care se convine altfel. Transferul are loc printr-un sistem de plată online.

Plata trebuie efectuată în avans, cu excepția cazului în care se convine altfel.

Koopjesboom VOF și cealaltă parte pot conveni că plata se face în rate. Dacă s-a convenit plata în rate, cealaltă parte trebuie să plătească în funcție de ratele și procentele stabilite în acord.

Obiecțiile la valoarea facturii nu suspendă obligația de plată.

În caz de faliment, suspendarea plății sau tutela, creanțele Koopjesboom VOF și obligațiile celeilalte părți față de Koopjesboom VOF sunt imediat datorate și plătibile.

Koopjesboom VOF poate, fără a fi implicit ca urmare, să refuze o ofertă de plată în cazul în care cealaltă parte indică o altă ordine pentru alocare. Koopjesboom VOF poate refuza rambursarea integrală a sumei principale, dacă nu sunt plătite și dobânzile deschise și curente și costurile de încasare.

Koopjesboom VOF are dreptul de a prelungi plățile efectuate de cealaltă parte. Koopjesboom VOF are dreptul de a extinde plățile în primul rând pentru a reduce costurile, apoi pentru a reduce dobânda care a apărut și, în cele din urmă, pentru a reduce suma principală și dobânda actuală.

Costuri de colectare

În cazul în care cealaltă parte este în lipsă sau omite în îndeplinirea (la timp) a obligațiilor sale, atunci toate costurile rezonabile suportate pentru obținerea unei soluționări extrajudiciare vor fi suportate de cealaltă parte. În orice caz, cealaltă parte datorează costuri de colectare.

În ceea ce privește costurile extrajudiciare (de colectare), Koopjesboom VOF are dreptul de la cealaltă parte la compensația legală maximă permisă, astfel cum este stabilită în Decretul privind compensarea costurilor extrajudiciare (de colectare).

Koopjesboom VOF are dreptul la rambursarea costurilor extrajudiciare (de colectare) numai după ce Koopjesboom VOF a notificat contrapărții după apariția neîndeplinirii obligațiilor.manIng a trimis să plătească factura sau facturile restante în termen de 14 zile.

Orice costuri judiciare și de executare rezonabile suportate vor fi suportate și de cealaltă parte.

Confiscarea titlului

Toate bunurile livrate de Koopjesboom VOF în contextul acordului rămân proprietatea Koopjesboom VOF până când cealaltă parte nu a îndeplinit în mod corespunzător și a plătit în totalitate ceea ce datorează în baza acordului.

Suma datorată include, de asemenea, rambursarea tuturor costurilor și a dobânzii, inclusiv livrările anterioare și ulterioare și serviciile prestate, precum și cererile de despăgubire din cauza neefectuării.

Atâta timp cât dreptul de proprietate asupra bunurilor livrate nu a fost transferat celeilalte părți, acesta nu poate revinde, gajare sau grevare în niciun alt mod, ceea ce intră sub incidența dreptului de proprietate, cu excepția cursului normal al activității sale.

Suspensie

În cazul în care contrapartida nu îndeplinește, nu este pe deplin sau nu îndeplinește în timp util o obligație în temeiul acordului, Koopjesboom VOF are dreptul de a suspenda îndeplinirea obligației corespunzătoare. În cazul conformității parțiale sau necorespunzătoare, suspendarea este permisă numai în măsura în care deficiența justifică acest lucru.

Koopjesboom VOF are, de asemenea, dreptul de a suspenda respectarea obligațiilor dacă:

- după încheierea acordului Koopjesboom VOF, au devenit cunoscute circumstanțe care oferă motive întemeiate să se teamă că cealaltă parte nu își va îndeplini obligațiile;

- cealaltă parte a fost solicitată să ofere garanție pentru îndeplinirea obligațiilor sale în temeiul acordului la încheierea acordului și această garanție nu este furnizată sau este insuficientă;

- apar circumstanțe de o asemenea natură, încât îndeplinirea acordului este imposibilă sau că întreținerea nealterată a acordului nu poate fi așteptată în mod rezonabil de la Koopjesboom VOF.

Koopjesboom VOF își rezervă dreptul de a solicita despăgubiri.

Dizolvare

În cazul în care cealaltă parte nu îndeplinește, nu este pe deplin, în timp util sau nu îndeplinește în mod corespunzător o obligație în temeiul acordului, Koopjesboom VOF este autorizată să dizolve acordul cu efect imediat, cu excepția cazului în care neajunsul nu justifică dizolvarea, având în vedere importanța sa minoră.

Koopjesboom VOF este, de asemenea, autorizat să dizolve acordul cu efect imediat dacă:

- după încheierea acordului Koopjesboom VOF, au devenit cunoscute circumstanțe care oferă motive întemeiate să se teamă că cealaltă parte nu își va îndeplini obligațiile;

- cealaltă parte a fost solicitată să ofere garanție pentru îndeplinirea obligațiilor sale în temeiul acordului la încheierea acordului și această garanție nu este furnizată sau este insuficientă;

- Datorită întârzierii celeilalte părți, Koopjesboom VOF nu mai poate fi așteptat să îndeplinească acordul în condițiile convenite inițial;

- apar circumstanțe de o asemenea natură, încât îndeplinirea acordului este imposibilă sau că întreținerea nealterată a acordului nu poate fi solicitată în mod rezonabil de la Koopjesboom VOF;

- cealaltă parte este declarată falimentară, depune o cerere de suspendare a plăților, solicită aplicarea eșalonării datoriilor pentru persoanele fizice, se confruntă cu sechestrarea întregii sau parțiale a bunurilor sale;

- cealaltă parte este plasată sub tutelă;

- cealaltă parte moare.

Dizolvarea are loc prin notificare scrisă fără intervenție judiciară.

Dacă Acordul este dizolvat, creanțele Koopjesboom VOF asupra celeilalte părți sunt imediat datorate și plătibile.

În cazul în care Koopjesboom VOF dizolvă acordul pe baza motivelor menționate anterior, Koopjesboom VOF nu este responsabil pentru costuri sau despăgubiri.

În cazul în care dizolvarea este imputabilă celeilalte părți, Koopjesboom VOF are dreptul de a cere despăgubiri pentru daunele survenite indirect sau direct ca urmare.

Forța majorității

Un neajuns nu poate fi atribuit lui Koopjesboom VOF sau celeilalte părți, deoarece neajunsul nu poate fi atribuit culpei sale și nici nu este pentru contul său prin lege, act juridic sau credințe general acceptate. În acest caz, părțile nu sunt, de asemenea, obligate să îndeplinească obligațiile care decurg din acord.

În acești Termeni și condiții generale, prin forță majoră se înțelege, în plus față de ceea ce este înțeles în acest domeniu în lege și jurisprudență, toate cauzele externe, prevăzute sau neprevăzute, asupra cărora Koopjesboom VOF nu poate influența și, ca urmare, Koopjesboom VOF nu își poate îndeplini obligațiile. a veni.

Circumstanțele care cauzează forță majoră includ: grevă, blocare, incendiu, daune cauzate de apă, calamități naturale sau alte calamități externe, mobilizare, război, obstrucții ale traficului, blocaje, obstacole de import sau export sau alte măsuri guvernamentale, stagnare sau întârziere în aprovizionarea cu materii prime sau piese ale mașinilor , lipsa forței de muncă, precum și orice circumstanțe care împiedică desfășurarea normală a activității, ca urmare a căreia executarea acordului de către Koopjesboom VOF nu poate fi în mod rezonabil de așteptat de la cealaltă parte.

Koopjesboom VOF are, de asemenea, dreptul de a invoca forța majoră dacă circumstanța care împiedică îndeplinirea (ulterioară) a acordului are loc după ce Koopjesboom VOF ar fi trebuit să își îndeplinească obligația.

În caz de forță majoră, părțile nu sunt obligate să continue acordul și nici nu sunt obligate să plătească nicio compensație.

În perioada în care forța majoră continuă, Koopjesboom VOF și cealaltă parte pot suspenda integral sau parțial obligațiile care decurg din acord. Dacă această perioadă durează mai mult de 2 luni, ambele părți au dreptul să dizolve acordul cu efect imediat, prin notificare scrisă, fără intervenție judiciară, fără ca părțile să poată solicita nicio despăgubire.

Dacă situația de forță majoră este temporară, Koopjesboom VOF își rezervă dreptul de a suspenda executarea convenită pe durata situației de forță majoră. În caz de forță majoră permanentă, ambele părți au dreptul să dizolve acordul în mod extrajudiciar.

Dacă Koopjesboom VOF la momentul începerii forței majore a îndeplinit deja parțial sau își va putea îndeplini obligațiile care îi revin în temeiul acordului, iar partea care a fost îndeplinită sau care urmează să fie îndeplinită are o valoare independentă, Koopjesboom VOF are dreptul să îndeplinească sau să îndeplinească obligațiile deja îndeplinite sau respectiv îndeplinite. piesa trebuie facturată separat. Cealaltă parte este obligată să plătească această factură ca și cum ar fi un acord separat.

Garanții

Koopjesboom VOF garantează că bunurile livrate respectă acordul. Koopjesboom VOF garantează, de asemenea, că bunurile livrate îndeplinesc cerințele obișnuite și standardele care pot fi stabilite în mod rezonabil pentru acestea și că bunurile au acele proprietăți care, ținând cont de toate circumstanțele, sunt necesare pentru utilizarea normală.

Koopjesboom VOF garantează că bunurile second-hand sunt în stare bună. Bunurile second-hand pot prezenta urme de utilizare. În cazul în care bunurile second-hand conțin defecte, acest lucru este menționat în mod explicit pe site-ul web sub Produsul relevant.

Garanția menționată în acești Termeni și Condiții Generale se aplică utilizării în Olanda.

În cazul în care bunul livrat a fost produs de o terță parte, se aplică garanția furnizată de acest terț, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

În cazul în care Produsul livrat nu respectă garanția, Koopjesboom VOF va înlocui sau repara Produsul în mod gratuit într-o perioadă rezonabilă de la primire.

După expirarea perioadei de garanție, toate costurile pentru reparație sau înlocuire, inclusiv costurile de administrare, expediere și apelare, sunt în contul celeilalte părți.

Orice formă de garanție expiră dacă a apărut un defect ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau a lipsei de îngrijire sau dacă este rezultatul modificărilor aduse de cealaltă parte sau de terți asupra bunurilor livrate. Koopjesboom VOF nu garantează nici un prejudiciu cauzat ca urmare a acestor defecte.

De asemenea, garanția expiră dacă defectul este cauzat de sau este rezultatul unor circumstanțe asupra cărora Koopjesboom VOF nu poate exercita nicio influență. Aceste circumstanțe includ condițiile meteorologice.

Cercetare și publicitate

Cealaltă parte este obligată să inspecteze bunurile livrate în momentul livrării, dar în orice caz în termen de 14 zile de la livrare. Procedând astfel, cealaltă parte ar trebui să investigheze dacă calitatea și cantitatea articolelor livrate corespund cu cele convenite sau cel puțin îndeplinesc cerințele care se aplică în comerțul normal.

Defectele și lipsurile vizibile trebuie raportate în scris către Koopjesboom VOF în termen de 1 zi, cu alte cuvinte la 24 de ore de la livrarea Produsului. Produsul defect trebuie returnat împreună cu dovada cumpărării, cu excepția cazului în care acest lucru este imposibil sau nejustificat de greu.

Defectele și deficiențele nevizibile trebuie raportate către Koopjesboom VOF în termen de 3 zile de la descoperirea lor. Produsul defect trebuie returnat împreună cu dovada cumpărării, cu excepția cazului în care acest lucru este imposibil sau nejustificat de greu.

Dreptul la rambursarea (parțială) a prețului, repararea sau înlocuirea produsului sau compensarea expiră dacă defectele nu sunt raportate în perioada specificată, cu excepția cazului în care rezultă o perioadă mai lungă din natura produsului sau din circumstanțele cazului.

Obligația de plată nu va fi suspendată dacă cealaltă parte notifică Koopjesboom VOF în termenul stabilit al articolului defect.

Dacă o plângere se face la timp, cealaltă parte rămâne obligată să cumpere și să plătească bunurile achiziționate, cu excepția cazului în care acestea nu au o valoare independentă.

răspundere

Koopjesboom VOF este răspunzător doar pentru daunele directe cauzate de neglijență gravă sau intenție din partea Koopjesboom VOF.

Koopjesboom VOF nu este niciodată răspunzător pentru daunele indirecte, care, în orice caz, includ daune ulterioare, profit pierdut, economii ratate și daune cauzate de afaceri sau alte stagnări. În cazul achiziționării de către consumatori, această limitare nu depășește ceea ce este permis în conformitate cu articolul 7:24 alineatul 2 din Codul civil olandez.

În cazul în care Koopjesboom VOF ar trebui să fie răspunzător pentru orice daune, răspunderea Koopjesboom VOF este limitată la suma pe care asigurătorul o plătește către Koopjesboom VOF sau la un maxim de două ori suma indicată în factură.

Koopjesboom VOF nu este în niciun caz responsabil pentru daunele cauzate de neajunsurile unor terți angajați de Koopjesboom VOF.

Declinarea responsabilității

Cealaltă parte despăgubesc Koopjesboom VOF împotriva oricăror pretenții din partea unor terți care suferă daune în legătură cu executarea acordului și care pot fi atribuite celeilalte părți, cu excepția cazului în care aceste creanțe sunt rezultatul unei neglijențe sau intenții grave din partea Koopjesboom VOF și a celeilalte părți. arată că nu este de vină pentru asta.

Dacă Koopjesboom VOF ar trebui să fie adresat de terți, atunci cealaltă parte este obligată să asiste Koopjesboom VOF atât în ​​afara, cât și în instanță. Toate costurile și daunele din partea Koopjesboom VOF și a terților sunt în plus pentru contul și riscul celeilalte părți.

Perioada de prescripție

Contrar termenelor de prescripție legale, o perioadă de prescripție de un an se aplică tuturor cererilor și apărărilor împotriva Koopjesboom VOF și a terților angajați de Koopjesboom VOF (dacă există).

Cele de mai sus nu se aplică revendicărilor și apărărilor bazate pe nerespectarea articolului livrat cu Acordul. În acest caz, reclamațiile și apărările vor expira la doi ani după ce cealaltă parte a informat Koopjesboom VOF despre defectul bunului livrat.

Proprietatea intelectuală

Koopjesboom VOF își rezervă drepturile și puterile care îi revin în temeiul Legii drepturilor de autor și a altor legi și reglementări intelectuale.

Koopjesboom VOF își rezervă dreptul de a utiliza orice cunoștințe dobândite prin executarea lucrării în alte scopuri, în măsura în care nu sunt dezvăluite terțe informații confidențiale.

Privacy

Datele și informațiile furnizate de cealaltă parte către Koopjesboom VOF vor fi păstrate cu atenție și confidențialitate de către Koopjesboom VOF.

Koopjesboom VOF poate utiliza și numai datele cu caracter personal ale celeilalte părți în contextul executării obligației sale de livrare sau a gestionării unei reclamații.

Koopjesboom VOF nu are voie să împrumute, să închirieze, să vândă sau să dezvăluie datele personale ale celeilalte părți în niciun fel.

Dacă Koopjesboom VOF este obligat să furnizeze informații confidențiale unor terți pe baza unei dispoziții legale sau a unei decizii judecătorești, iar Koopjesboom VOF nu poate invoca un drept legal sau un drept de refuz recunoscut sau permis de instanța competentă, atunci Koopjesboom VOF nu este obligat să plătească despăgubiri sau despăgubiri. Cealaltă parte nu are dreptul, de asemenea, să dizolve acordul pe baza oricăror daune apărute ca urmare.

Cealaltă parte este de acord că Koopjesboom VOF abordează cealaltă parte pentru cercetări statistice sau pentru satisfacția clienților. Dacă cealaltă parte nu dorește să fie abordată pentru o anchetă, cealaltă parte poate face acest lucru cunoscut.

Koopjesboom VOF își rezervă dreptul de a utiliza celelalte date ale celeilalte părți în mod anonim pentru cercetare (statistică) și bază de date.

Fursecuri

Datele și informațiile pe care contrapartea le furnizează Koopjesboom VOF și Koopjesboom VOF colectează, Koopjesboom VOF le va păstra cu atenție și confidențialitate.

Koopjesboom VOF poate utiliza și numai datele cu caracter personal ale celeilalte părți în contextul executării obligației sale de livrare sau a gestionării unei reclamații.

Informațiile pe care Koopjesboom VOF le colectează prin intermediul cookie-urilor pot fi utilizate în scopuri funcționale și analitice.

Koopjesboom VOF nu are voie să împrumute, să închirieze, să vândă sau să dezvăluie datele personale ale celeilalte părți în niciun fel.

Dacă Koopjesboom VOF este obligat să furnizeze informații confidențiale unor terți pe baza unei dispoziții legale sau a unei decizii judecătorești, iar Koopjesboom VOF nu poate invoca un drept legal sau un drept de refuz recunoscut sau permis de instanța competentă, atunci Koopjesboom VOF nu este obligat să plătească despăgubiri sau despăgubiri. Cealaltă parte nu are dreptul, de asemenea, să dizolve acordul pe baza oricăror daune apărute ca urmare.

Cealaltă parte este de acord că Koopjesboom VOF abordează cealaltă parte pentru cercetări statistice sau pentru satisfacția clienților. Dacă cealaltă parte nu dorește să fie abordată pentru o anchetă, cealaltă parte poate face acest lucru cunoscut.

Koopjesboom VOF își rezervă dreptul de a utiliza celelalte date ale celeilalte părți în mod anonim pentru cercetare (statistică) și bază de date.

Legea aplicabilă și litigiile

Legea olandeză este aplicabilă exclusiv tuturor raporturilor juridice la care Koopjesboom VOF este parte. Acest lucru se aplică și în cazul în care un acord este realizat în totalitate sau parțial în străinătate sau dacă cealaltă parte este domiciliată în străinătate.

Aplicabilitatea Convenției de vânzări de la Viena este exclusă.

Protecție

Întreaga procedură de plată de pe site-urile web Koopjesboom folosește un server securizat cu un TLS / SSL verificat, cunoscut și sub numele de certificat Secure Socket Layer, pentru transferul de date. Dacă faceți clic pe simbolul lacătului din partea de jos a ecranului browserului, veți fi direcționat către certificatul de securitate al acestui site web. Aveți probleme sau adresa URL sau bara de căutare a browserului dvs. este roșie? Vă rugăm să raportați acest lucru cu privire la securitatea acestui site web, apoi să trimiteți un e-mail la [e-mail protejat] indicând bara de căutare / bara URL este roșie.

drepturi de autor

Koopjesboom VOF își rezervă drepturile și puterile care îi revin în temeiul Legii drepturilor de autor și a altor legi și reglementări intelectuale.

Koopjesboom VOF își rezervă dreptul de a utiliza orice cunoștințe dobândite prin executarea lucrării în alte scopuri, în măsura în care nu sunt dezvăluite terțe informații confidențiale.

Toate textele și fotografiile de pe site-urile noastre web sunt protejate prin drepturi de autor și sunt proprietatea intelectuală a Koopjesboom VOF. Nu este permisă utilizarea sau publicarea conținutului ca imagini text sau orice alt material de pe și pe site-urile noastre web buletinele noastre informative, fără nicio consultare papetărie și identitate corporativă.

Site-uri

Acești Termeni și condiții generale pot fi găsiți pe și se referă, de asemenea, la următorul site web https://www.kbmodelcars.com în condiții generale.

Traduceri

Site-urile noastre web pot utiliza traduceri automate.

În caz de interpretare, erori de construcție a frazelor și eventuale erori de cuvinte și / sau orice inconsecvență sau neconcordanță între termenii și condițiile versiunii olandeze a acestor Termeni și condiții, versiunea originală olandeză în olandeză și legislația vor fi obligatorii. Nu pot fi derivate drepturi din versiunile traduse.

Dreptul de retragere la livrarea produselor

1. Aveți dreptul de a anula comanda dvs. până la 14 zile de la primire, fără a oferi niciun motiv. După anulare, mai aveți 14 zile pentru a vă returna produsul. Veți fi creditat cu suma totală a comenzii, inclusiv costurile de expediere. Doar costurile pentru întoarcerea de la domiciliu la KBmodelcars.com sunt pentru contul dvs. Dacă utilizați dreptul dvs. de retragere, produsul va fi returnat antreprenorului cu toate accesoriile furnizate și - dacă este posibil în mod rezonabil - în starea și ambalajul original. Pentru a vă exercita acest drept, vă rugăm să ne contactați la [e-mail protejat] Vom rambursa apoi suma datorată în termen de 14 zile de la înregistrarea returnării dvs., cu condiția ca produsul să fi fost returnat deja într-o bună ordine.

2. În această perioadă, consumatorul va manipula produsul și ambalajul cu grijă. El va despacheta sau utiliza produsul numai în măsura necesară pentru a evalua dacă dorește să păstreze produsul. Dacă este posibil în mod rezonabil, produsele trebuie returnate în ambalajul original și în stare nouă. Dacă nu manipulați produsul cu grijă, așa cum se prevede la alineatul (1), iar produsul este deteriorat ca urmare, sunteți răspunzător pentru valoarea diminuată a produsului. Nu sunteți răspunzător pentru deprecierea produsului dacă nu v-am furnizat toate informațiile solicitate legal despre Dreptul de retragere înainte sau la încheierea Contractului de cumpărare.

3. Dacă utilizați dreptul dvs. legal de retragere, trebuie să ne anunțați în perioada de relaxare prin intermediul formularului Model de retragere sau într-o altă manieră fără ambiguități.

Costuri în caz de retragere

  1. Dacă consumatorul folosește dreptul său de retragere, costurile transportului de retur vor fi suportate cel mult.
  2. Dacă consumatorul a plătit o sumă, KBmodelcars.com Koopjesboom VOF rambursează această sumă cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare după returnare sau anulare.
  3. Pentru rambursare folosim aceeași metodă de plată pe care ați folosit-o, cu excepția cazului în care sunteți de acord cu o altă metodă de plată. Rambursarea este gratuită pentru dvs.

Excluderea dreptului de retragere

  1. Dacă consumatorul nu are dreptul de retragere, acest lucru poate continua KBmodelcars.com va fi exclus doar KBmodelcars.com a declarat clar acest lucru în ofertă, cel puțin la timp pentru încheierea acordului.
  2. Excluderea dreptului de retragere este posibilă numai pentru produse:

a. Produse care sunt fabricate conform specificațiilor dvs., care nu sunt fabricate și care sunt fabricate pe baza alegerii sau deciziei dvs. individuale sau care sunt destinate în mod clar unei anumite persoane.

b. Produse al căror preț este supus fluctuațiilor de pe piața financiară asupra cărora nu avem nicio influență și care pot apărea în perioada de retragere;

c. Produse sigilate care din motive de protecție a sănătății sau de igienă nu sunt potrivite pentru a fi returnate și al căror sigiliu a fost spart după livrare;

d. Produse care se strică rapid sau au o perioadă de depozitare limitată;

e. Produse care sunt amestecate irevocabil cu alte produse după livrare, datorită naturii lor;

Plângeri

Se poate întâmpla întotdeauna ca ceva să nu meargă așa cum am planificat. Vă recomandăm să ne raportați mai întâi reclamațiile prin e-mail [e-mail protejat] Dacă acest lucru nu duce la o soluție, este posibil să vă înregistrați disputa pentru mediere prin Stichting WebwinkelKeur prin https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Începând cu 15 februarie 2016, este posibil, de asemenea, ca consumatorii din UE să înregistreze reclamații prin intermediul platformei ODR a Comisiei Europene. Această platformă ODR poate fi găsită la http://ec.europa.eu/odr. Dacă reclamația dvs. nu este încă tratată în altă parte, sunteți liber să vă depuneți reclamația prin intermediul platformei Uniunii Europene.

Are loc

Acești Termeni și condiții generale au fost depuse la Camera de Comerț din Rotterdam cu numărul 58220259.

Cea mai recentă versiune depusă sau versiunea care se aplica la momentul încheierii raportului juridic cu Koopjesboom VOF se aplică întotdeauna.

Examinați-ne aici